Privacy policy

Uw toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen en alle toepasselijke wetgeving. Door het bezoeken van en browsen op deze site aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen zonder beperkingen of voorbehoud.

Verilabs biedt via internetadressen www.verilabs.nl en www.dnavaderschapstest.nl testen aan die worden uitgevoerd door een ervaren en erkend moleculairbiologisch instituut te weten ons moederbedrijf BaseClear BV. Voor sommige testen kan een lab uit ons netwerk worden ingeschakeld. Dit is niet het geval bij de zogenoemde vaderschaps- en verwantschapstesten.

U kunt informatie van deze site downloaden, visueel weergeven of printen uitsluitend voor niet-commercieel eigen gebruik.

U moet elke aanduiding van auteursrecht of andere aanduiding van recht van eigendom welke de informatie die u download bevat, bewaren en reproduceren. U mag echter de inhoud van de site niet voor openbare of commerciële doeleinden verspreiden, wijzigen, verzenden, opnieuw gebruiken, opnieuw aanbieden of gebruiken, met inbegrip van tekst, beelden, audio en video, zonder schriftelijke toestemming van Verilabs. U moet ervan uitgaan dat alles wat u op deze site ziet of leest auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders aangegeven en zonder schriftelijke toestemming van Verilabs niet mag worden gebruikt behoudens zoals vastgelegd in deze voorwaarden en bepalingen of in de tekst van de site. Verilabs garandeert noch verklaart dat uw gebruik van het materiaal op de site geen inbreuk maakt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of aangesloten zijn bij Verilabs.

Met uitzondering van de voornoemde beperkte toestemming wordt u geen licentie in of recht op enig auteursrecht van Verilabs of van een andere partij verleend of toegekend.

De internetsites van Verilabs kunnen handelsmerken, octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Verilabs, van aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen bevatten of hiernaar verwijzen. Geen licentie in of recht op deze handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Verilabs, aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen wordt aan u verleend of toegekend. Terwijl Verilabs zich redelijke inspanningen getroost om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op de site te zetten, geeft Verilabs geen garanties of verklaringen af met betrekking tot de inhoud van de site, die wordt geleverd zoals hij is. Verilabs aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik van deze sites of de inhoud ervan. Verilabs zal met name niet aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, actualiteit of begrijpelijkheid van de op de site opgenomen informatie. Sommige rechtspraakgebieden staan de uitsluiting van stilzwijgende garanties niet toe, zodat de voornoemde uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. Verilabs neemt ook geen verantwoordelijkheid op zich en is tevens niet aansprakelijk voor schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen of voor virussen die deze kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van, of browsen in de site of het downloaden van informatie, gegevens, tekst, beelden, video of audio van de sites. Verilabs behoudt zich het recht voor om een gedeelte of de gehele functionaliteit van haar sites te onderbreken of op te heffen. Verilabs aanvaardt in het geheel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een onderbreking of opheffing van een gedeelte of de gehele functionaliteit van haar site, of dit nu het gevolg is van acties of verzuim van Verilabs of van een derde partij.

Berichten of informatie die u naar de site doorgeeft via elektronische post of anderszins met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke worden en zullen als vertrouwelijk worden behandeld.

De informatie kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Verilabs behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder enige kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in de informatie door te voeren en aan de producten en programma’s die in deze informatie worden beschreven.

De internetsites van Verilabs kan informatie over producten en diensten bevatten die niet overal beschikbaar is.

Omdat Verilabs geen controle heeft over de sites waarmee de site van Verilabs links heeft en deze ook niet steunt, en omdat Verilabs de sites waarmee de site van Verilabs links heeft niet heeft getoetst, erkent u dat Verilabs niet verantwoordelijk is voor de inhoud van offsite pagina’s of van andere sites met links naar de site van Verilabs. Uw link met de site, offsite pagina’s of andere sites is voor uw eigen risico en behoeft geen toestemming van Verilabs.. Door gebruik te maken van deze links weet u dat de juridische verklaring en de beleidsregels voor de privacy van de betreffende site van toepassing zijn en deze kunnen anders zijn dan die van Verilabs.

Verilabs kan te allen tijde deze voorwaarden en bepalingen herzien door onderhavige informatie bij te werken. U bent gebonden aan deze herzieningen en moet derhalve regelmatig deze pagina bezoeken om de dan geldende en voor u bindende voorwaarden en bepalingen opnieuw te bekijken.